Dringende oproep!

Groningen, 14 maart 2016 Onderwerp: Dringende oproep: • Stop verdere bouw van het Groninger Forum. • Behoud Stad en Ommelanden voor een ramp! Aan: alle leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten van Groningen Zeer geachte dames en heren politici, Als betrokken burger van de stad moet ik al jaren de ontwikkelingen van het Groninger Forum met lede onder ogen zien. En met mij zeer velen! Ben zelf niet actief politiek meer betrokken. Ooit betrokken geweest bij de start van de Stadspartij en kandidaat geweest van de eerste lichting voor de gemeenteraad. Mijn achtergrond: sociale wetenschapper en jarenlang werkzaam geweest bij diverse gemeentelijke overheden. In 2007 bij de provincie Groningen en later bij de gemeente Groningen met een persoonlijke missie begonnen tegen het consumentenvuurwerk. Destijds helaas – behoudens de Partij voor de Dieren – vond mijn stem geen gehoor. Thans 9 jaren later een maatschappelijk debat met in 2016 niet minder dan 680 organisaties die voorstander zijn van een verbod op het consumentenvuurwerk. Vuurwerkproducent China stak dit jaar de hand in eigen boezem en begon in een aantal grote steden met vuurwerkverboden. Vele steden zullen daar nu ongetwijfeld volgen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Helaas missen we in Nederland ook op dit punt nog voldoende politieke DAADKRACHT! Verzoek: Ik doe als burger – en ik ben van mening dat ik namens zeer velen spreek in onze Groningse samenleving – een zeer dringend beroep op al uw kennis, politieke ervaringen en steun van uw diverse achterbannen om zowel de stad Groningen en haar provincie te behouden voor een groot fiasco, een historische blunder van de grootste orde,...

Opinieartikel

Zaterdag 12 maart 2016 werd een opiniartikel van Ronald Kaatee gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, zie onder menu-item naar Media pagina
Return to Top ▲Return to Top ▲